User Tools

Site Tools


0492020181029-v-ng-t-u-c-n-o-c-khu-la-gi

Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo là một đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương ngày nay nằm ở miền Đông Nam Bộ. Đặc khu được thành lập năm 1979 nhằm phục vụ phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí mới thành lập của Việt Nam. Năm 1991, đặc khu được giải tán để thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay.

Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được thành lập ngày 30 tháng 5 năm 1979 trên cơ sở sáp nhập thị xã Vũng Tàu, xã Long Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai và huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang.[1]

Việc thành lập đặc khu được cho là bức thiết trong bối cảnh mới thành lập ngành công nghiệp khai thác dầu khí tại Việt Nam. Trước đó, ngày 28 tháng 5 năm 1979, thay mặt Hội đồng Chính phủ, ông Vũ Tuân, Bộ trưởng Phủ thủ tướng đã trình bày tờ trình về việc này, trong đó nhấn mạnh tới việc xây dựng một đặc khu để “phục vụ phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt”.[2]

Vị trí địa lý: Phần đất liền phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía tây, đông và nam giáp Biển Đông.

Giai đoạn 1979 - 1986[sửa | sửa mã nguồn]

Khi mới thành lập, Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo chưa có phân chia địa giới hành chính rõ ràng. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định số 438-CP, theo đó phân chia chính quyền đặc khu thành 2 cấp: cấp đặc khu và cấp quận.[3] Tuy nhiên, ngoại trừ quận Côn Đảo, chưa có một quyết định cụ thể nào xác lập cấp quận trên khu vực thị xã Vũng Tàu cũ và xã Long Sơn nằm ở phần đất liền của đặc khu.

Phần đất thị xã Vũng Tàu cũ được chia thành 5 phường

Giai đoạn 1986 - 1991[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 14 tháng 5 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 58-HĐBT điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.[4] Trong đó:

Như vậy khi giải thể, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo có 11 phường, 1 quận và 1 xã.

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, Chính phủ quyết định thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện Long Đất, Châu Thành và Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai.[5]

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 2.047,45 km2, dân số 587.499 người. Tỉnh lỵ đặt tại thành phố Vũng Tàu, đến năm 2012 chuyển về thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa).

0492020181029-v-ng-t-u-c-n-o-c-khu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)