User Tools

Site Tools


0489320181029-archidiptera-la-gi

Archidiptera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Archidiptera
Infraorder

Archidiptera là một phân bộ của bộ Diptera.

  • Dữ liệu liên quan tới Archidiptera tại Wikispecies
0489320181029-archidiptera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)