User Tools

Site Tools


0488920181029-danh-s-ch-c-c-b-phim-chdcnd-tri-u-ti-n-la-gi

Đây là danh sách các bộ phim do CHDCND Triều Tiên sản xuất, tính từ tháng 9 năm 1948 đến nay:

Nhan đề Đạo diễn Diễn viên Thời điểm Thông tin
Bể máu Choe Ik-gyu 1968
Anh hùng vô danh 1978-81 Nhiều tập
Pulgasari Shin Sang-ok 1985
Muối Shin Sang-ok
Hồng Cát Đồng Kim Kil-in 1986 Phim giải trí đầu tiên của CHDCND Triều Tiên[1]
Vận động viên điền kinh Li Chju Ho Jong Song Ok 2000
Trên thảm cỏ xanh Rim Chang-bom 2001
Chào mừng tới sở thú Bình Nhưỡng Yoon Chan 2001
Huyết nhiễm đích địa đồ Pyo Kwang 2002
Thẩm Thanh Vương hậu Nelson Shin 2005
Nhật ký nữ sinh Trương Nhân Học 2006
Đồng chí Tư lệnh tối cao đáng kính là vận mệnh của chúng ta 2008 phim tài liệu[2]
  • Điện ảnh CHDCND Triều Tiên
  1. ^ Schönherr, p.171.
  2. ^ "Documentary Film Screened", KCNA, August 23, 2008
  • Điện ảnh CHDCND Triều Tiên tại IMDb
0488920181029-danh-s-ch-c-c-b-phim-chdcnd-tri-u-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)