User Tools

Site Tools


0488020181029-anthomyzidae-la-gi

Anthomyzidae
Stiphrosoma.sabulosum.short.winged.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Liên họ (superfamilia) Opomyzoidea
Họ (familia) Anthomyzidae
Các chi

Anthomyzidae là một họ các loài ruồi màu vàng đến đen, có kích thước nhỏa. Có ít hơn 100 loài thuộc họ này được biết đến, chủ yếu ở châu Âu. Có 20 loài trong họ này.

  • Jindřich Roháček, 1996. Revision of miền Cổ bắc Stiphrosoma, bao gồm the Anthomyza-laeta group (Diptera, Anthomyzidae). Eur. J. Entomol. 93:89-120, ISSN 1210-5759 European Journal of Entomology
0488020181029-anthomyzidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)