User Tools

Site Tools


0487520181029-l-l-i-nh-h-ng-la-gi

Lê Lợi là vị vua đầu tiên của nhà Hậu Lê. Tên của ông đã được đặt cho các địa danh Việt Nam sau đây:

 • Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
 • Phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
 • Phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 • Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 • Phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 • Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An.
 • Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
 • Xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
 • Xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 • Xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
 • Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
 • Xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 • Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
 • Xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
0487520181029-l-l-i-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)