User Tools

Site Tools


0486420181029-anopheles-latens-la-gi

Anopheles latens là một loài muỗi (một phần của nhóm An. leucosphyrus)[1] là một tác vật trung gian quan trọng truyền bệnh sốt rét ở người và khỉ ở Đông Nam Á.[2] Nó là một vật trung gian quan trọng truyền bệnh sốt rét ở người tại Sarawak; nhưng do nó bị cuốn hút bởi cả người và macaques nó là loài truyền bệnh sốt rét simian (Plasmodium knowlesi[3] và có thể là P. inui[2] as well).

A. latens thường đốt từ 6h sáng qua suốt đêm, cao điểm vào giữa đêm.[3] Nó được tìm thấy trong rùng và các rìa rừng nhưng thường không tiến vào những khu vực con người sinh sống.[3]

  1. ^ Sallum MAM, Peyton EL, Wilkerson RC. (2005). “Six new species of the Anopheles leucosphyrus group, reinterpretation of An. elegans and vector implications.”. Med Vet Entomol 19 (2): 158–99. PMID 15958025. doi:10.1111/j.0269-283X.2005.00551.x. 
  2. ^ a ă Wharton, R. H.; Eyles, DE; Warren, M; Moorhouse, DE (1962). “Anopheles leucosphyrus identified as a vector of monkey malaria in Malaya”. Science 137: 758. PMID 14006429. doi:10.1126/science.137.3532.758. 
  3. ^ a ă â Vythilingam I, Tan CH, Asmad M, Chan ST, Lee KS, Singh B. (2006). “Natural transmission of Plasmodium knowlesi to humans by Anopheles latens in Sarawak, Malaysia”. Trans R Soc Trop Med Hyg 100 (11): 1087–88. PMID 16725166. doi:10.1016/j.trstmh.2006.02.006. 
0486420181029-anopheles-latens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)