User Tools

Site Tools


0483320181029-psilidae-la-gi

Psilidae
Chamaepsila.sp.1.jpg
Chamaepsila sp. từ Đức
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Phân nhánh động vật (subsectio) Acalyptratae
Liên họ (superfamilia) Diopsoidea
Họ (familia) Psilidae
Subfamily
 • Chylizinae
 • Loxocerinae
 • Psilinae

Psilidae là một họ ruồi hai cánh. Có ít nhất 38 loài trong 4 chi trong họ này. Chamaepsila rosae) thuộc họ này[1]. Chúng phân bố ở tây Palaeartic[2] bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ

Mục lục

 • 1 Hình ảnh
 • 2 Chú thích
 • 3 Tham khảo
 • 4 Liên kết ngoài
 1. ^ [1] Description and plates from Francis Walker's Insecta Britannica Diptera
 2. ^ *Western Palaearctic
 • Description in the Australasian/Oceanian Diptera Catalog hosted at Bishop Museum
 • Image Gallery at Diptera.info
 • Psilidae (TSN 142120) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).

Phương tiện liên quan tới Psilidae tại Wikimedia Commons

0483320181029-psilidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)