User Tools

Site Tools


0482920181029-nematocampa-resistaria-la-gi

Nematocampa resistaria là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Nó được tìm thấy ở British Columbia tới Nova Scotia, phía nam đến Florida và California.

Sải cánh dài 19–25 mm. Con trưởng thành bay từ tháng 5 (or tháng 4 in the deep south) đến tháng 8. There is 1 generation ở phía bắc, hai thế hệ ở các bang giữa và nhiều thế hệ ở phía nam dải phân bố. Ấu trùng ăn nhiều loại cây rụng lá và cây bụi khác nhau, gồm Pseudotsuga, Tsuga, Abies, Picea, Salix, Betula papyrifera, Corylus, FragariaDaucus.

Phương tiện liên quan tới Nematocampa resistaria tại Wikimedia Commons

0482920181029-nematocampa-resistaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)