User Tools

Site Tools


0477220181029-padm-sana-la-gi

Padmāsana, kiết già hoặc liên hoa tọa (Devanagari: पद्मासन; IAST: padmāsana, phát âm pahd-mAh-sah-nah) là một tư thế ngồi bắt chéo chân có nguồn gốc từ thực hành thiền định của Ấn Độ cổ đại, trong đó bàn chân được đặt trên đùi bên kia. Đây là một tư thế chắc chắn, thường được sử dụng để hành thiền, trong Yoga Ấn giáo và Phật giáo Thiền tông. Tư thế này được cho là giống như một hoa sen, khuyến khích thở thích hợp để thực hành thiền định liên quan, và để thúc đẩy sự ổn định thể chất.

Các hình ảnh nổi tiếng miêu tả tư thế padmāsana bao gồm thần Shiva, các thần thiền định khổ hạnh của Ấn Độ giáo, và Siddhartha Gautama, người sáng lập ra Phật giáo.

Trong Phật giáo Trung Hoa, đây là thế kim cương tọa (chuyển tự chữ Phạn: vajrāsana, chữ Hán: 金剛坐 jīngāngzuò).

0477220181029-padm-sana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)