User Tools

Site Tools


0475720181029-h-a-ho-ng-la-gi

Ascocentrum ampullaceum
Ascocentrum ampullaceum.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Asparagales
Họ (familia) Orchidaceae
Phân họ (subfamilia) Epidendroideae
Tông (tribus) Vandeae
Phân tông (subtribus) Aeridinae
Liên minh (alliance) Vanda
Chi (genus) Ascocentrum
Loài (species) A. ampullaceum
Danh pháp hai phần
Ascocentrum ampullaceum
(Roxb.) Schltr.
Danh pháp đồng nghĩa

Hỏa hoàng đỏ (danh pháp hai phần: Ascocentrum ampullaceum) là một loài thực vật thuộc họ Lan.

0475720181029-h-a-ho-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)