User Tools

Site Tools


0473720181029-gi-i-th-ng-i-n-nh-h-ng-k-ng-l-n-th-30-la-gi

Phim hay nhất Phim Tên tiếng Anh Đả Lôi Đài
(打擂台) Gallants Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc
(狄仁傑之通天帝國) Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame Diệp Vấn 2
(葉問2) Ip Man 2 Kiếm Vũ
(劍雨) Reign Of Assassins Kẻ Chỉ Điểm
(綫人) The Stool Pigeon Đạo diễn xuất sắc nhất Đạo diễn Phim Từ Khắc Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc Quách Tử Kiệt và Trịnh Tư Kiệt Đả Lôi Đài Diệp Vĩ Tín Diệp Vấn 2 Tô Chiếu Bân Kiếm Vũ Lâm Siêu Hiền Kẻ Chỉ Điểm Kịch bản hay nhất Biên kịch Phim Bành Hạo Tường và Mạnh Hi Nhân Chí Minh và Xuân Kiều Trịnh Đan Thụy, Hoàng Chân Chân Break Up Club Ngạn Tây Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi Quách Tử Kiện, Trịnh Tư Kiệt, Đàm Quảng Nguyên Đả Lôi Đài Ngô Vĩ Luân Kẻ Chỉ Điểm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Diễn viên Phim Tạ Đình Phong Kẻ Chỉ Điểm Châu Nhuân Phát Khổng Tử Trương Học Hữu Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi Lương Gia Huy Lý Tiểu Long Trương Gia Huy Kẻ Chỉ Điểm Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Diễn viên Phim Lưu Gia Linh Địch Nhân Kiệt Tiết Khải Kỳ Break Up Club Thang Duy Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi Dương Thiên Hoa Chí Minh và Xuân Kiều Hà Siêu Nghi Dream Home Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Diễn viên Phim Thái Địch La Tân Đả Lôi Đài Lương Gia Huy Địch Nhân Kiệt Đặng Siêu Địch Nhân Kiệt Vương Học Kỳ Kiếm Vũ Liêu Khải Trí Kẻ Chỉ Điểm Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Diễn viên Phim Thiệu Âm Âm Đả Lôi Đài Chu Mễ Mễ Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi Bảo Khởi Tĩnh Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi Trương Tịnh Sơ Toàn Thành Giới Bị Dư An An Phi Sa Phong Trung Chuyển Diễn viên mới xuất sắc nhất Diễn viên Phim Trần Hoán Nhân Lý Tiểu Long Tỉnh Bách Thiên Mùa hè nóng bỏng Bành Quan Kỳ An Phi Tha Mệnh Đỗ Vũ Hàng Diệp Vấn 2 Đỗ Vũ Hàng Diệp Vấn tiền truyền
0473720181029-gi-i-th-ng-i-n-nh-h-ng-k-ng-l-n-th-30-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)