User Tools

Site Tools


0473020181029-scaptia-lata-la-gi

Scaptia lata là một loài ruồi lớn trong họ Tabanidae, chúng phân bố ở miền nam Chile và nam Argentina.[1][2] Chúng có các dải màu đỏ vàng bên hông của ngực và bụng.

Giống hầu hết các loài trong họ ruồi trâu, con cái của Scaptia lata phải ăn máu thú trước khi chúng có thể đẻ trứng.[3]

  1. ^ “Horse Fly from Patagonia”. Whats that bug. 3rd tháng 1 năm 2009. Truy cập 17 tháng 2 năm 2010. 
  2. ^ “Tábano - Coliguacho (Colihuacho)”. Pucón Chile. Truy cập 17 tháng 2 năm 2010. 
  3. ^ González, C. R.; Sanhueza, Y. (2004). “Comparative study of mouthparts of the female of 3 loài of Scaptia (Scaptia) Walker from Chile (Diptera: Tabanidae).”. Acta Entomologica Chilena (PDF Adobe Acrobat) (Instituto de Entomología) 28 (1). 

Phương tiện liên quan tới Scaptia lata tại Wikimedia Commons

0473020181029-scaptia-lata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)