User Tools

Site Tools


0472820181029-cosmopterix-montisella-la-gi

Cosmopterix montisella
Cosmopterix montisella.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Cosmopterigidae
Chi (genus) Cosmopterix
Loài (species) C. montisella
Danh pháp hai phần
Cosmopterix montisella
Chambers, 1875
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cosmopteryx unicolorella Walsingham, 1889
  • Cosmopterix unicolorella

Cosmopterix montisella là một loài bướm đêm thuộc họ Cosmopterigidae. Nó được biết đến ở Hoa Kỳ, ở đó nó is found from New York và Oregon phía nam tới New Mexico, Arizona và California. Single specimens have been collected in Arkansas và Iowa. Loài này cũng hiện diện ở Michigan.

CC BY-SA 3.0 Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ "The genera Cosmopterix Hübner và Pebobs Hodges in the New World with special attention to the Neotropical fauna (Lepidoptera: Cosmopterigidae)", và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

0472820181029-cosmopterix-montisella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)