User Tools

Site Tools


0469720181029-cosmopterix-opulenta-la-gi

Cosmopterix opulenta
Cosmopterix opulenta.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Cosmopterigidae
Chi (genus) Cosmopterix
Loài (species) C. opulenta
Danh pháp hai phần
Cosmopterix opulenta
Braun, 1919

Cosmopterix opulenta là một loài bướm đêm thuộc họ Cosmopterigidae. Loài này có ở Hoa Kỳ (California, Oklahoma, Arizona, New Mexico) và Costa Rica. Ấu trùng ăn các loài Ambrosia psilostachyaArtemisia douglasiana. Chúng ăn lá cây nơi chúng sống.

CC BY-SA 3.0 Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ "The genera Cosmopterix Hübner and Pebobs Hodges in the New World with special attention to the Neotropical fauna (Lepidoptera: Cosmopterigidae)", và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

0469720181029-cosmopterix-opulenta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)