User Tools

Site Tools


0469320181029-pseudopanthera-macularia-la-gi

Pseudopanthera macularia là một loài bướm đêm trong họ Geometridae. Nó được tìm thấy khắp châu Âu.

Sải cánh con bướm từ 23–28 mm. Con bướm bay từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9. Ấu trùng chủ yếu ăn loài Teucrium scorodonia.

  • Pseudopanthera macularia macularia (Linnaeus, 1758)

[1]

  • Pseudopanthera macularia meridionalis (Galvagni, 1908)

[2]

0469320181029-pseudopanthera-macularia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)