User Tools

Site Tools


0468320181029-conops-strigatus-la-gi

Conops strigatus
Conops strigatus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Conopidae
Tông (tribus) Conopini
Chi (genus) Conops
Phân chi (subgenus) Conops
Loài (species) C. strigatus
Danh pháp hai phần
Conops strigatus
Wiedemann in Meigen, 1824

Conops strigatus là một loài ruồi thuộc chi Conops trong họ Conopidae. Ấu trùng của chúng ký sinh trên ong và ong bắp cài. The fly is scarce in the United Kingdom.[1]

  1. ^ Blunt, A.G. (tháng 4 năm 2007). “Shropshire Invertebrates Group Annual Report”. Shropshire Invertebrates Group. Truy cập 16 tháng 1 năm 2010. 
  • Dữ liệu liên quan tới Conops strigatus tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Conops strigatus tại Wikimedia Commons
0468320181029-conops-strigatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)