User Tools

Site Tools


0467120181029-microschismus-la-gi

Microschismus
Fig.15-Microschismus fortis.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Ditrysia
Họ (familia) Alucitidae
Chi (genus) Microschismus
Fletcher, 1909
Danh pháp đồng nghĩa
 • Macrembola Meyrick, 1909

Microschismus là một chi bướm đêm thuộc họ Alucitidae.

 • Microschismus antennatus Fletcher, 1909
 • Microschismus cato Meyrick, 1927
 • Microschismus columella Meyrick, 1927
 • Microschismus ctenias Meyrick, 1911
 • Microschismus cymatias Meyrick, 1918
 • Microschismus fortis (Walsingham, 1881)
 • Microschismus premnias Meyrick, 1913
 • Microschismus sceletias Meyrick, 1911
 • Microschismus serricornis Meyrick, 1914
 • Dữ liệu liên quan tới Microschismus tại Wikispecies
0467120181029-microschismus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)