User Tools

Site Tools


0466520181029-tabanus-autumnalis-la-gi

Tabanus autumnalis là một loài ruồi có kích thước trung bình trong họ Tabanidae. Sải cánh dài 13–16 mm và cơ thể dài 16–22 mm.[1]

  1. ^ Stubbs, A. and Drake, M. (2001). British Soldierflies and Their Allies: A Field Guide to the Larger British Brachycera (bằng tiếng Anh). British Entomological & Natural History Society. tr. 512 pp. ISBN 1899935045. 
0466520181029-tabanus-autumnalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)