User Tools

Site Tools


0465420181029-choreutis-turilega-la-gi

Choreutis turilega
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Choreutidae
Chi (genus) Choreutis
Loài (species) C. turilega
Danh pháp hai phần
Choreutis turilega
(Meyrick, 1924)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Simaethis turilega Meyrick, 1924
  • Anthophila turilega

Choreutis turilega là một loài bướm đêm thuộc họ Choreutidae. Loài này có ở Mauritius.

  1. ^ “Afro Moths”. Afro Moths. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2011. 
0465420181029-choreutis-turilega-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)