User Tools

Site Tools


0464920181029-cosmopterix-nitens-la-gi

Cosmopterix nitens
Cosmopterix nitens.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Cosmopterigidae
Chi (genus) Cosmopterix
Loài (species) C. nitens
Danh pháp hai phần
Cosmopterix nitens
Walsingham, 1889

Cosmopterix nitens là một loài bướm đêm thuộc họ Cosmopterigidae. Nó được biết đến ở Hoa Kỳ, ở đó nó is found from coastal South Carolina tới south-tây Texas. Nó cũng hiện diện ở Michigan.

Ấu trùng ăn Phragmites australis. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

CC BY-SA 3.0 Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ "The genera Cosmopterix Hübner và Pebobs Hodges in the New World with special attention to the Neotropical fauna (Lepidoptera: Cosmopterigidae)", và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

0464920181029-cosmopterix-nitens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)