User Tools

Site Tools


0463120181029-lan-chu-nh-t-m-la-gi

Lan chu đình tím hay lan cau tím, cau diệp tím (tên khoa học Spathoglottis plicata) là loài phong lan phân bố ở châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới cho đến tây Thái Bình Dương bao gồm cả Tonga và Samoa.

0463120181029-lan-chu-nh-t-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)