User Tools

Site Tools


0462120181029-t-nh-l-292-la-gi

Tỉnh lộ 292 là một tuyến đường thuộc tỉnh Bắc Giang. Nối từ thị trấn Kép đi huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.

Tuyến đường đi qua huyện Lạng Giang, thị trấn Bố Hạ, xã Bố Hạ, thị trấn Cầu Gồ và Mỏ Trạng huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.

0462120181029-t-nh-l-292-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)