User Tools

Site Tools


0461520181029-lan-chu-nh-v-ng-tr-n-la-gi

Spathoglottis affinis
Spathoglottis affinis 1.jpg

Hoa Spathoglottis affinis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Asparagales
Họ (familia) Orchidaceae
Phân họ (subfamilia) Epidendroideae
Tông (tribus) Epidendreae
Phân tông (subtribus) Laeliinae
Chi (genus) Spathoglottis
Loài (species) S. affinis
Danh pháp hai phần
Spathoglottis affinis
de Vriese
Danh pháp đồng nghĩa
  • Spathoglottis lobbii Rchb.f.
  • Spathoglottis regneri Rchb.f.

Lan chu đinh vàng hay lan lá cau, cau diệp gần (Spathoglottis affinis) là một loài thổ lan phân bố nhiều ở Tây Nguyên, Việt Nam Đông Dương tới miền tây Malesia.

  • Dữ liệu liên quan tới Lan chu đình vàng trơn tại Wikispecies
0461520181029-lan-chu-nh-v-ng-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)