User Tools

Site Tools


0460220181029-v-ng-qu-c-le-n-la-gi

Vương quốc León là một vương quốc độc lập nằm ở phía tây bắc của bán đảo Iberia. Vương quốc này được thành lập năm 910 khi quốc vương của xứ Asturias là Alfonso III chia vương quốc cho ba con trai: Fruela II (Asturias),García I (León), Ordoño II (Galicia). Con trai cả của ông, García đã chủ động chuyển kinh đô của họ từ Oviedo tới thành phố León. Xứ Bồ Đào Nha tách ra để trở thành Vương quốc Bồ Đào Nha độc lập năm 1139, về phía đông, phần nội địa của León bị sáp nhập vào Vương quốc Castilla năm 1230.

Từ 1296-1301, Vương quốc León lại giành được độc lập và sau khi tái hợp với Castilla thì León vẫn là một vương quốc cho đến năm 1833, sau này trở thành một phần của đất nước Tây Ban Nha thống nhất. Đến ngày 30 tháng 11 năm 1833, Vương quốc León được xem là một trong những vùng của Tây Ban Nha và được chia thành các tỉnh León, Zamora và Salamanca. Năm 1978, León đã được bao gồm sáu tỉnh từ Castilla cũ trong Cộng đồng tự trị Castile và León.

  1. ^ Menéndez Pidal, Ramón. "El Dialecto Leonés" pages 33–37.1906
0460220181029-v-ng-qu-c-le-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)