User Tools

Site Tools


0459620181029-coleophora-hungariae-la-gi

Coleophora hungariae là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở Áo, Bulgaria, Hungary, România, Slovakia và miền nam Nga. Con trưởng thành xuất hiện vào giữa tháng 7 và bay vào cuối tháng 8.

Ấu trùng ăn các loài Camphorosma, bao gồm Camphorosma annua. Chúng ăn trong một tổ kén.[2]

  • Coleophora hungariae hungariae (Áo, Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia)
  • Coleophora hungariae eruslani Anikin, 2005 (phía nam Nga)
0459620181029-coleophora-hungariae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)