User Tools

Site Tools


0457620181029-cnesia-la-gi

Cnesia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Simuliidae
Phân họ (subfamilia) Simuliinae
Tông (tribus) Simuliini
Chi (genus) Cnesia
Enderlein, 1934
Loài điển hình
C. gynandrum
(Edwards, 1931)
Các loài

Xem trong bài.

Cnesia là một chi ruồi đen có 4 loài, phân bố ở Argentina và Chile.[1]

  • C. dissimilis (Edwards, 1931)
  • C. gynandrum (Edwards, 1931)
  • C. ornata Wygodzinsky & Coscarón, 1973
  • C. pusilla Wygodzinsky & Coscarón, 1973
  1. ^ Peter H. Adler & Roger W. Crosskey (2009). “World Blackflies (Diptera: Simuliidae): A Comprehensive Revision of the Taxonomic và Geographical Inventory” (bằng tiếng Anh). tr. 109. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cnesia tại Wikispecies
0457620181029-cnesia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)