User Tools

Site Tools


0457120181029-parectopa-pennsylvaniella-la-gi

Parectopa pennsylvaniella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. pennsylvaniella
Danh pháp hai phần
Parectopa pennsylvaniella
(Engel, 1907)

Parectopa pennsylvaniella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này có ở Canada (Québec) và Hoa Kỳ (New York, Ohio, Connecticut, Kentucky, Maine and Pennsylvania).[1]

Sải cánh dài khoảng 7 mm.

Ấu trùng ăn Aster cordifolius. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • mothphotographersgroup
0457120181029-parectopa-pennsylvaniella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)