User Tools

Site Tools


0456220181029-choreutis-flavimaculata-la-gi

Choreutis flavimaculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Choreutidae
Chi (genus) Choreutis
Loài (species) C. flavimaculata
Danh pháp hai phần
Choreutis flavimaculata
(Walsingham, 1891)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Simaethis flavimaculata Walsingham, 1891
  • Anthophila flavimaculata

Choreutis flavimaculata là một loài bướm đêm thuộc họ Choreutidae. Loài này có ở Cộng hòa Congo và Tanzania.

  1. ^ “Afro Moths”. Afro Moths. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2011. 
0456220181029-choreutis-flavimaculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)