User Tools

Site Tools


0456020181029-buddhika-mendis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0456020181029-buddhika-mendis-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​font-size:​ 85%; width: 30em;"><​tbody><​tr><​td colspan="​5"​ style="​text-align:​center;​ font-size: large" class="​fn">​Buddhika Mendis
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​5"​ align="​center"><​img alt="​Flag of Singapore.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​50px-Flag_of_Singapore.svg.png"​ width="​50"​ height="​33"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​75px-Flag_of_Singapore.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​100px-Flag_of_Singapore.svg.png 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​2880"/>​ <​b>​Singapore</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background:​ #b0c4de; text-align: center"​ colspan="​5">​Thông tin cá nhân
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b>​Tên đầy đủ</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4">​Yange Oshanka Buddhika Mendis
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Sinh</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4">​22 tháng 6, 1979 <span class="​noprint">​(39 tuổi)</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +</td>
 +<td colspan="​4">​Sri Lanka
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Vai trong đội</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​span class="​role">​Batsman</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Kiểu đánh banh</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​span class="​role">​Left-handed</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Kiểu giao banh</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​span class="​role">​Off spin</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background:​ #b0c4de; text-align: center"​ colspan="​5">​Domestic team information
 +</​th></​tr><​tr style="​line-height:​9pt;"><​td><​b>​Years</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​b>​Team</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​padding-right:​3em;">​1999-2000
 +</td>
 +<td style="​padding-right:​3em;"​ colspan="​4">​Bloomfield Cricket and Athletic Club
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​First-class debut</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​span class="​role"><​small>​2 January 1999: Bloomfield Cricket and Athletic Club v Nondescripts Cricket Club</​small></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Last First-class</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​span class="​role"><​small>​18 February 2000: Bloomfield Cricket and Athletic Club v Police Sports Club</​small></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​List A debut</​b>​
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​span class="​role"><​small>​26 February 2000: Bloomfield Cricket and Athletic Club v Galle Cricket Club</​small></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Last List A</b>
 +</td>
 +<td colspan="​4"><​span class="​role"><​small>​12 March 2000: Bloomfield Cricket and Athletic Club v Singha Sports Club</​small></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:​ #b0c4de; text-align: center"​ colspan="​5"><​b>​Thông tin cricket</​b></​td></​tr><​tr><​td style="​width:​ 10em;"/><​td style="​width:​ 10em;"><​b>​First-class</​b></​td><​td><​b>​List A</​b></​td>​
 +</​tr><​tr><​td><​small><​b>​Trận</​b></​small>​ </​td><​td>​ 6 </​td><​td>​ 4 </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​Điểm tổng cộng</​b></​small></​td><​td>​ 192 </​td><​td>​ 31 </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​Đánh banh trung bình</​b></​small></​td><​td>​ 27.42 </​td><​td>​ 7.75 </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​100s/​50s</​b></​small></​td><​td>​ 0/1 </​td><​td>​ 0/0 </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​Điểm cao nhất</​b></​small></​td><​td>​ 85 </​td><​td>​ 13 </​td></​tr><​tr><​td/></​tr><​tr><​td><​small><​b>​Balls bowled</​b></​small>​ </td>
 +<td> 0 </​td><​td>​ 0 </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​Wickets</​b></​small></​td><​td>​ - </​td><​td>​ - </td>
 +</​tr><​tr><​td><​small><​b>​Giao banh trung bình</​b></​small></​td><​td>​ - </​td><​td>​ - </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​5 wickets trong một innings</​b></​small><​b/></​td><​td>​ - </​td><​td>​ - </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​10 wickets trong một trận</​b></​small></​td><​td>​ - </​td><​td>​ - </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​Giao banh xuất sắc nhất</​b></​small>​ </​td><​td>​ - </​td><​td>​ - </​td></​tr><​tr><​td><​small><​b>​Chụp/​stumpings</​b></​small></​td><​td>​ 8/​2</​td><​td>​ 0/​0</​td>​ </​tr><​tr><​td colspan="​5"​ style="​text-align:​right;​ font-size:​smaller;">​
 +<​p>​Đúng theo ngày 2 August, 2000<​br/>​Tài liệu: CricketArchive
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Yange Oshanka Buddhika Mendis</​b>​ (sinh ngày 22 tháng 6 năm 1979)<​sup id="​cite_ref-CAP_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là 1 vận động viên cricket người Sri Lanka.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ A là 1 left-handed batsman, off spin bowler và cũng là wicket-keeper,<​sup id="​cite_ref-CAP_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ anh chơi cho đội tuyển quốc gia Singapore từ năm 2002<sup id="​cite_ref-OthM_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ thi đấu first-class và List A cricket cho Bloomfield Cricket and Athletic Club ở quê nhà Sri Lanka.<​sup id="​cite_ref-CAP_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Anh sinh ở Sri Lanka năm 1979,<​sup id="​cite_ref-CAP_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Buddhika Mendis bắt đầu sự nghiệp với đội Bloomfield Cricket and Athletic Club, anh chơi trận first-class đầu tiên đối đầu với Nondescripts Cricket Club vào tháng năm 1999. Anh chơi tất cả sáu trận first-class,<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ sau đó là 4 trận List A.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Sau đó anh chuyển tới Singapore và thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2002 tại giải Stan Nagaiah Trophy và one-day series đối đầu với Malaysia. He thi đấu series này mỗi năm cho tới 2007.<​sup id="​cite_ref-OthM_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​He chơi giải ACC Trophy ở Kuala Lumpur năm 2004, và cũng chơi ACC Fast Track Countries Tournament đối đầu với Nepal và Hong Kong. Sau đó anh chơi ACC Fast Track Nations Tournament với Malaysia và Hong Kong.<​sup id="​cite_ref-OthM_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Năm 2006, anh thi đấu ACC Trophy ở Kuala Lumpur, và 1 trận ACC Premier League với Nepal. He chơi giải Saudara Cup với Malaysia lần đầu tiên vào năm 2007, và cũng chơi ACC Twenty20 Cup ở Kuwait cùng năm. He là người thi đấu nhiều nhất cho Singapore ở giải Division Five của World Cricket League tại Jersey năm 2008.<​sup id="​cite_ref-OthM_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-CAP-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​CricketArchive profile</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cricinfo profile</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-OthM-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Other matches played by Buddhika Mendis at CricketArchive</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​First-class matches played by Buddhika Mendis at CricketArchive</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​List A matches played by Buddhika Mendis at CricketArchive</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Mendis,​ Buddhika
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 22 tháng 6 năm 1979
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<​td>​Sri Lanka
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181029092850
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.120 seconds
 +Preprocessor visited node count: 766/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11326/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1086/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2791/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.056 ​     1 -total
 + ​50.87% ​  ​35.640 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_cricketer_biography
 + ​17.11% ​  ​11.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 + ​12.04% ​   8.438      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.09%    4.967      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  6.69%    4.687      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  5.80%    4.066      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  4.15%    2.904      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tu&#​7893;​i
 +  3.51%    2.458      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNUMBER
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​778817-0!canonical and timestamp 20181029092850 and revision id 26617998
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0456020181029-buddhika-mendis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)