User Tools

Site Tools


0455620181029-parectopa-leucocyma-la-gi

Parectopa leucocyma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. leucocyma
Danh pháp hai phần
Parectopa leucocyma
(Meyrick, 1889)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Acrocercops leucocyma Meyrick, 1889

Parectopa leucocyma (tên tiếng Anh: Kauri Leafminer) là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở New Zealand.[1]

Ấu trùng ăn Agathis australis. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa leucocyma tại Wikispecies
0455620181029-parectopa-leucocyma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)