User Tools

Site Tools


0453920181029-le-roc-la-gi

Le Roc

Le Roc trên bản đồ Pháp
Le Roc

Le Roc

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Payrac Xã (thị) trưởng René Jardel
(2001–2008) Thống kê Độ cao 84–324 m (276–1.063 ft)
(bình quân 65 m/213 ft) Diện tích đất1 6,95 km2 (2,68 sq mi) Nhân khẩu2 202  (1999)  - Mật độ 29 /km2 (75 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46239/ 46200 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0453920181029-le-roc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)