User Tools

Site Tools


0452820181029-argyraspides-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0452820181029-argyraspides-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Lực lượng <​b>​Argyraspides</​b>​ (trong tiếng Hy Lạp: Ἀργυράσπιδες "​Những chiếc khiên bạc"​),​ là một bộ phận thuộc quân đội Macedonia của Alexander Đại đế, họ đã được gọi như vậy vì họ mang những tấm khiên mạ bạc. Họ là những người đàn ông được lựa chọn, được chỉ huy bởi Nicanor, con trai của Parmenion, và rất được coi trọng bởi Alexander. Họ đã là những hypaspists, nhưng đã được thay đổi tên của họ thành Argyraspides ở Ấn Độ khi theo Alexandros (Arr. Anab. 7.11.3). Sau cái chết của Alexandros (323 TCN) họ nằm dưới quyền của Eumenes. Họ là các cựu chiến binh, và mặc dù hầu hết trong số họ đều đã trên sáu mươi, họ rất đáng sợ và được kính trọng vì kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm của họ.
 +</​p><​p>​Trong trận Gabiene họ chuyển sang phe Antigonus sau khi ông ta cố gắng để chiếm hữu hành trang của họ (bao gồm gia đình của họ và kết quả của bốn mươi năm chinh chiến). Họ được trả lại tài sản của mình, nhưng đổi lại là giao vị tướng Eumenes cho ông ta (316 TCN).
 +</​p><​p>​Antigonus,​ tuy nhiên, ngay sau đó đã phá vỡ đội quân này vì nhận thấy nó quá ngỗ nghịch để quản lý.<sup id="​cite_ref-diod_17.57_58_59_18.63_19.12_41_43_48_just_12.7_curt_4.13_plut_13_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Ông đã gửi họ cho Sibyrtius, phó vương Macedonia của Arachosia, với thứ tự gửi họ bằng các nhóm nhỏ tham gia vào hai hoặc ba nhiệm vụ nguy hiểm,. Như Vậy sẽ khiến số lượng của họ sẽ nhanh chóng suy yếu.
 +</​p><​p>​Các vị vua Seleukos của Syria cũng xây dựng một quân đoàn bộ binh phalanx cùng tên. Trong trận Raphia trong năm 217 TCN, lực lượng Argyraspides chống lại đội hình phalanx của triều đại Ptolemaios. Polybius mô tả họ như được trang bị theo phong cách Macedonia (5.79.4 Polyb., 82,2). vị trí của họ là bên cạnh nhà vua trong trận Magnesia cho thấy rằng họ là đơn vị bộ binh bảo vệ hàng đầu trong quân đội Seleucid. Họ là những nam giới được lựa chọn trong toàn quốc (Polyb. 5.79.4) và được tập hợp thành một quân đoàn gồm 10.000 người ở Raphia. Tại cuộc diễu hành Daphne được tổ chức bởi Antiochus IV Epiphanes năm 166 trước Công nguyên lực lượng Argyraspides gồm 5.000 người. Tuy nhiên, đội quân này được mô tả bởi Polybius được vũ trang và mặc quần áo theo phong cách La Mã và số lượng 5.000. Hoàng đế La Mã Alexander Severus, theo một cách khác, trong đó ông bắt chước Alexander Đại đế, đã có trong quân đội của ông những người lính được gọi là argyroaspides và chrysaspides.<​sup id="​cite_ref-HA_50_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Livy đề cập đến một quân đoàn kỵ binh được gọi là Những chiếc khiên bạc là một đội quân hoàng gia trong quân đội của Antiochus III Đại đế ở Magnesia.<​sup id="​cite_ref-livy_37.40_poly_5.79_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-diod_17.57_58_59_18.63_19.12_41_43_48_just_12.7_curt_4.13_plut_13-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Diodorus Siculus, <​i>​Bibliotheca</​i>,​ xvii. 57, 58, 59, xviii. 63, xix. 12, 41, 43, 48; Curtius Rufus, <​i>​Historiae Alexandri Magni</​i>,​ iv. 13; Plutarch, <​i>​Parallel Lives</​i>,​ "​Eumenes",​ 13-19</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HA_50-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Historia Augusta</​i>,​ "​Alexander Severus",​ 50</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-livy_37.40_poly_5.79-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Livy,​ <i>Ab urbe condita</​i>,​ xxxvii. 40; Polybius, <​i>​Histories</​i>,​ v. 79</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181010212515
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.024 seconds
 +Real time usage: 0.032 seconds
 +Preprocessor visited node count: 169/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 426/2097152 bytes
 +Template argument size: 275/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2340/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​17.834 ​     1 -total
 + ​49.51% ​   8.830      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​49.16% ​   8.768      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R
 + ​33.09% ​   5.901      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R/​ref
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​549806-0!canonical and timestamp 20181010212515 and revision id 26342603
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0452820181029-argyraspides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)