User Tools

Site Tools


0452620181029-chenereilles-loire-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0452620181029-chenereilles-loire-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​45°29′06″B</​span>​ <span class="​longitude">​4°04′47″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​45,​485°B 4,​07972222222°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​45.485;​ 4.07972222222</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​infobox vcard" width="​280"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"​ style="​font-size:​ 90%;"><​tbody><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ style="​background:​ #CCCCFF; font-size: 110%;">​
 +<​p><​b><​span class="​fn org">​Chenereilles</​span></​b>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2"><​div class="​center"><​div style="​width:​270px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​270px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​270px"><​img alt="​Chenereilles trên bản đồ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​270px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png"​ width="​270"​ height="​259"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​405px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​540px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1922"/><​div style="​position:​absolute;​top:​57.286%;​left:​62.53%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Chenereilles"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Chenereilles"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Chenereilles</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Hành chính
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Quốc gia</​td>​
 +<​td><​span class="​adr"><​span class="​country-name"><​img alt="​Quốc kỳ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​18px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​18"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​27px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​36px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Pháp</​span></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vùng
 +</td>
 +<​td>​Auvergne-Rhône-Alpes
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<​td>​Loire
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quận
 +</td>
 +<​td>​Montbrison
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tổng
 +</td>
 +<​td>​Saint-Jean-Soleymieux
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã (thị) trưởng
 +</td>
 +<​td>​Serge Vray<​br/><​small>​(2001–2008)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Thống kê
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Độ cao
 +</td>
 +<​td>​428–749 m (1.404–2.457 ft)<​br/>​(bình quân 675 m/​2.215 ft)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diện tích đất<​sup><​small>​1</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​8,​97 km<​sup>​2</​sup>​ (3,​46 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhân khẩu<​sup><​small>​2</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​312  <​small>​(1999)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​35 /​km<​sup>​2</​sup>​ (91 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​width:​45%">​INSEE/​Mã bưu chính
 +</td>
 +<​td>​42060/​ 42560
 +</​td></​tr><​tr style="​border-top:​solid 1px ;"><​td colspan="​2"​ style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​1</​sup>​ Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông.
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chenereilles</​b>​ là một xã trong tỉnh Loire miền trung nước Pháp.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Xã của tỉnh Loire</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã của tỉnh Loire <img alt="​Flag of France.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​17px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​17"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​26px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​34px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Aboën <​b>​·</​b> ​ Ailleux <​b>​·</​b> ​ Ambierle <​b>​·</​b> ​ Amions <​b>​·</​b> ​ Andrézieux-Bouthéon <​b>​·</​b> ​ Apinac <​b>​·</​b> ​ Arcinges <​b>​·</​b> ​ Arcon <​b>​·</​b> ​ Arthun <​b>​·</​b> ​ Aveizieux <​b>​·</​b> ​ Balbigny <​b>​·</​b> ​ Bard <​b>​·</​b> ​ Bellegarde-en-Forez <​b>​·</​b> ​ Belleroche <​b>​·</​b> ​ Belmont-de-la-Loire <​b>​·</​b> ​ La Bénisson-Dieu <​b>​·</​b> ​ Le Bessat <​b>​·</​b> ​ Bessey <​b>​·</​b> ​ Boën <​b>​·</​b> ​ Boisset-lès-Montrond <​b>​·</​b> ​ Boisset-Saint-Priest <​b>​·</​b> ​ Bonson <​b>​·</​b> ​ Bourg-Argental <​b>​·</​b> ​ Boyer <​b>​·</​b> ​ Briennon <​b>​·</​b> ​ Bully <​b>​·</​b> ​ Burdignes <​b>​·</​b> ​ Bussières <​b>​·</​b> ​ Bussy-Albieux <​b>​·</​b> ​ Çaloire <​b>​·</​b> ​ Cellieu <​b>​·</​b> ​ Le Cergne <​b>​·</​b> ​ Cervières <​b>​·</​b> ​ Cezay <​b>​·</​b> ​ Chagnon <​b>​·</​b> ​ Chalain-d'​Uzore <​b>​·</​b> ​ Chalain-le-Comtal <​b>​·</​b> ​ Chalmazel <​b>​·</​b> ​ La Chamba <​b>​·</​b> ​ Chambéon <​b>​·</​b> ​ Chambles <​b>​·</​b> ​ Chambœuf <​b>​·</​b> ​ Le Chambon-Feugerolles <​b>​·</​b> ​ La Chambonie <​b>​·</​b> ​ Champdieu <​b>​·</​b> ​ Champoly <​b>​·</​b> ​ Chandon <​b>​·</​b> ​ Changy <​b>​·</​b> ​ La Chapelle-en-Lafaye <​b>​·</​b> ​ La Chapelle-Villars <​b>​·</​b> ​ Charlieu <​b>​·</​b> ​ Châteauneuf <​b>​·</​b> ​ Châtelneuf <​b>​·</​b> ​ Châtelus <​b>​·</​b> ​ Chausseterre <​b>​·</​b> ​ Chavanay <​b>​·</​b> ​ Chazelles-sur-Lavieu <​b>​·</​b> ​ Chazelles-sur-Lyon <​b>​·</​b> ​ Chenereilles <​b>​·</​b> ​ Cherier <​b>​·</​b> ​ Chevrières <​b>​·</​b> ​ Chirassimont <​b>​·</​b> ​ Chuyer <​b>​·</​b> ​ Civens <​b>​·</​b> ​ Cleppé <​b>​·</​b> ​ Colombier <​b>​·</​b> ​ Combre <​b>​·</​b> ​ Commelle-Vernay <​b>​·</​b> ​ Cordelle <​b>​·</​b> ​ La Côte-en-Couzan <​b>​·</​b> ​ Le Coteau <​b>​·</​b> ​ Cottance <​b>​·</​b> ​ Coutouvre <​b>​·</​b> ​ Craintilleux <​b>​·</​b> ​ Cremeaux <​b>​·</​b> ​ Croizet-sur-Gand <​b>​·</​b> ​ Le Crozet <​b>​·</​b> ​ Cuinzier <​b>​·</​b> ​ Cuzieu <​b>​·</​b> ​ Dancé <​b>​·</​b> ​ Dargoire <​b>​·</​b> ​ Débats-Rivière-d'​Orpra <​b>​·</​b> ​ Doizieux <​b>​·</​b> ​ Écoche <​b>​·</​b> ​ Écotay-l'​Olme <​b>​·</​b> ​ Épercieux-Saint-Paul <​b>​·</​b> ​ Essertines-en-Châtelneuf <​b>​·</​b> ​ Essertines-en-Donzy <​b>​·</​b> ​ Estivareilles <​b>​·</​b> ​ L'​Étrat <​b>​·</​b> ​ Farnay <​b>​·</​b> ​ Feurs <​b>​·</​b> ​ Firminy <​b>​·</​b> ​ Fontanès <​b>​·</​b> ​ La Fouillouse <​b>​·</​b> ​ Fourneaux <​b>​·</​b> ​ Fraisses <​b>​·</​b> ​ Genilac <​b>​·</​b> ​ La Gimond <​b>​·</​b> ​ Graix <​b>​·</​b> ​ Grammond <​b>​·</​b> ​ La Grand-Croix <​b>​·</​b> ​ La Gresle <​b>​·</​b> ​ Grézieux-le-Fromental <​b>​·</​b> ​ Grézolles <​b>​·</​b> ​ Gumières <​b>​·</​b> ​ L'​Hôpital-le-Grand <​b>​·</​b> ​ L'​Hôpital-sous-Rochefort <​b>​·</​b> ​ L'​Horme <​b>​·</​b> ​ Jarnosse <​b>​·</​b> ​ Jas <​b>​·</​b> ​ Jeansagnière <​b>​·</​b> ​ Jonzieux <​b>​·</​b> ​ Juré <​b>​·</​b> ​ Lavieu <​b>​·</​b> ​ Lay <​b>​·</​b> ​ Leigneux <​b>​·</​b> ​ Lentigny <​b>​·</​b> ​ Lérigneux <​b>​·</​b> ​ Lézigneux <​b>​·</​b> ​ Lorette <​b>​·</​b> ​ Lupé <​b>​·</​b> ​ Luré <​b>​·</​b> ​ Luriecq <​b>​·</​b> ​ Mably <​b>​·</​b> ​ Machézal <​b>​·</​b> ​ Maclas <​b>​·</​b> ​ Magneux-Haute-Rive <​b>​·</​b> ​ Maizilly <​b>​·</​b> ​ Malleval <​b>​·</​b> ​ Marcenod <​b>​·</​b> ​ Marcilly-le-Châtel <​b>​·</​b> ​ Marclopt <​b>​·</​b> ​ Marcoux <​b>​·</​b> ​ Margerie-Chantagret <​b>​·</​b> ​ Maringes <​b>​·</​b> ​ Marlhes <​b>​·</​b> ​ Marols <​b>​·</​b> ​ Mars <​b>​·</​b> ​ Merle-Leignec <​b>​·</​b> ​ Mizérieux <​b>​·</​b> ​ Montagny <​b>​·</​b> ​ Montarcher <​b>​·</​b> ​ Montbrison <​b>​·</​b> ​ Montchal <​b>​·</​b> ​ Montrond-les-Bains <​b>​·</​b> ​ Montverdun <​b>​·</​b> ​ Mornand-en-Forez <​b>​·</​b> ​ Nandax <​b>​·</​b> ​ Neaux <​b>​·</​b> ​ Néronde <​b>​·</​b> ​ Nervieux <​b>​·</​b> ​ Neulise <​b>​·</​b> ​ Noailly <​b>​·</​b> ​ Les Noës <​b>​·</​b> ​ Noirétable <​b>​·</​b> ​ Nollieux <​b>​·</​b> ​ Notre-Dame-de-Boisset <​b>​·</​b> ​ Ouches <​b>​·</​b> ​ Palogneux <​b>​·</​b> ​ Panissières <​b>​·</​b> ​ Parigny <​b>​·</​b> ​ Pavezin <​b>​·</​b> ​ La Pacaudière <​b>​·</​b> ​ Pélussin <​b>​·</​b> ​ Périgneux <​b>​·</​b> ​ Perreux <​b>​·</​b> ​ Pinay <​b>​·</​b> ​ Planfoy <​b>​·</​b> ​ Pommiers <​b>​·</​b> ​ Poncins <​b>​·</​b> ​ Pouilly-lès-Feurs <​b>​·</​b> ​ Pouilly-les-Nonains <​b>​·</​b> ​ Pouilly-sous-Charlieu <​b>​·</​b> ​ Pradines <​b>​·</​b> ​ Pralong <​b>​·</​b> ​ Précieux <​b>​·</​b> ​ Régny <​b>​·</​b> ​ Renaison <​b>​·</​b> ​ La Ricamarie <​b>​·</​b> ​ Riorges <​b>​·</​b> ​ Rivas <​b>​·</​b> ​ Rive-de-Gier <​b>​·</​b> ​ Roanne <​b>​·</​b> ​ Roche <​b>​·</​b> ​ Roche-la-Molière <​b>​·</​b> ​ Roisey <​b>​·</​b> ​ Rozier-Côtes-d'​Aurec <​b>​·</​b> ​ Rozier-en-Donzy <​b>​·</​b> ​ Sail-les-Bains <​b>​·</​b> ​ Sail-sous-Couzan <​b>​·</​b> ​ Saint-Alban-les-Eaux <​b>​·</​b> ​ Saint-André-d'​Apchon <​b>​·</​b> ​ Saint-André-le-Puy <​b>​·</​b> ​ Saint-Appolinard <​b>​·</​b> ​ Saint-Barthélemy-Lestra <​b>​·</​b> ​ Saint-Bonnet-des-Quarts <​b>​·</​b> ​ Saint-Bonnet-le-Château <​b>​·</​b> ​ Saint-Bonnet-le-Courreau <​b>​·</​b> ​ Saint-Bonnet-les-Oules <​b>​·</​b> ​ Saint-Chamond <​b>​·</​b> ​ Saint-Christo-en-Jarez <​b>​·</​b> ​ Saint-Cyprien <​b>​·</​b> ​ Saint-Cyr-de-Favières <​b>​·</​b> ​ Saint-Cyr-de-Valorges <​b>​·</​b> ​ Saint-Cyr-les-Vignes <​b>​·</​b> ​ Saint-Denis-de-Cabanne <​b>​·</​b> ​ Saint-Denis-sur-Coise <​b>​·</​b> ​ Saint-Didier-sur-Rochefort <​b>​·</​b> ​ Sainte-Agathe-en-Donzy <​b>​·</​b> ​ Sainte-Agathe-la-Bouteresse <​b>​·</​b> ​ Sainte-Colombe-sur-Gand <​b>​·</​b> ​ Sainte-Croix-en-Jarez <​b>​·</​b> ​ Sainte-Foy-Saint-Sulpice <​b>​·</​b> ​ Saint-Étienne <​b>​·</​b> ​ Saint-Étienne-le-Molard <​b>​·</​b> ​ Saint-Forgeux-Lespinasse <​b>​·</​b> ​ Saint-Galmier <​b>​·</​b> ​ Saint-Genest-Lerpt <​b>​·</​b> ​ Saint-Genest-Malifaux <​b>​·</​b> ​ Saint-Georges-de-Baroille <​b>​·</​b> ​ Saint-Georges-en-Couzan <​b>​·</​b> ​ Saint-Georges-Haute-Ville <​b>​·</​b> ​ Saint-Germain-la-Montagne <​b>​·</​b> ​ Saint-Germain-Laval <​b>​·</​b> ​ Saint-Germain-Lespinasse <​b>​·</​b> ​ Saint-Haon-le-Châtel <​b>​·</​b> ​ Saint-Haon-le-Vieux <​b>​·</​b> ​ Saint-Héand <​b>​·</​b> ​ Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte <​b>​·</​b> ​ Saint-Hilaire-sous-Charlieu <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-Bonnefonds <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-la-Vêtre <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-Soleymieux <​b>​·</​b> ​ Saint-Jodard <​b>​·</​b> ​ Saint-Joseph <​b>​·</​b> ​ Saint-Julien-d'​Oddes <​b>​·</​b> ​ Saint-Julien-la-Vêtre <​b>​·</​b> ​ Saint-Julien-Molin-Molette <​b>​·</​b> ​ Saint-Just-en-Bas <​b>​·</​b> ​ Saint-Just-en-Chevalet <​b>​·</​b> ​ Saint-Just-la-Pendue <​b>​·</​b> ​ Saint-Just-Saint-Rambert <​b>​·</​b> ​ Saint-Laurent-la-Conche <​b>​·</​b> ​ Saint-Laurent-Rochefort <​b>​·</​b> ​ Saint-Léger-sur-Roanne <​b>​·</​b> ​ Saint-Marcel-de-Félines <​b>​·</​b> ​ Saint-Marcel-d'​Urfé <​b>​·</​b> ​ Saint-Marcellin-en-Forez <​b>​·</​b> ​ Saint-Martin-d'​Estréaux <​b>​·</​b> ​ Saint-Martin-la-Plaine <​b>​·</​b> ​ Saint-Martin-la-Sauveté <​b>​·</​b> ​ Saint-Martin-Lestra <​b>​·</​b> ​ Saint-Maurice-en-Gourgois <​b>​·</​b> ​ Saint-Médard-en-Forez <​b>​·</​b> ​ Saint-Michel-sur-Rhône <​b>​·</​b> ​ Saint-Nizier-de-Fornas <​b>​·</​b> ​ Saint-Nizier-sous-Charlieu <​b>​·</​b> ​ Saint-Paul-de-Vézelin <​b>​·</​b> ​ Saint-Paul-d'​Uzore <​b>​·</​b> ​ Saint-Paul-en-Cornillon <​b>​·</​b> ​ Saint-Paul-en-Jarez <​b>​·</​b> ​ Saint-Pierre-de-Bœuf <​b>​·</​b> ​ Saint-Pierre-la-Noaille <​b>​·</​b> ​ Saint-Polgues <​b>​·</​b> ​ Saint-Priest-en-Jarez <​b>​·</​b> ​ Saint-Priest-la-Prugne <​b>​·</​b> ​ Saint-Priest-la-Roche <​b>​·</​b> ​ Saint-Priest-la-Vêtre <​b>​·</​b> ​ Saint-Régis-du-Coin <​b>​·</​b> ​ Saint-Rirand <​b>​·</​b> ​ Saint-Romain-d'​Urfé <​b>​·</​b> ​ Saint-Romain-en-Jarez <​b>​·</​b> ​ Saint-Romain-la-Motte <​b>​·</​b> ​ Saint-Romain-le-Puy <​b>​·</​b> ​ Saint-Romain-les-Atheux <​b>​·</​b> ​ Saint-Sauveur-en-Rue <​b>​·</​b> ​ Saint-Sixte <​b>​·</​b> ​ Saint-Symphorien-de-Lay <​b>​·</​b> ​ Saint-Thomas-la-Garde <​b>​·</​b> ​ Saint-Thurin <​b>​·</​b> ​ Saint-Victor-sur-Rhins <​b>​·</​b> ​ Saint-Vincent-de-Boisset <​b>​·</​b> ​ Les Salles <​b>​·</​b> ​ Salt-en-Donzy <​b>​·</​b> ​ Salvizinet <​b>​·</​b> ​ Sauvain <​b>​·</​b> ​ Savigneux <​b>​·</​b> ​ Sevelinges <​b>​·</​b> ​ Soleymieux <​b>​·</​b> ​ Sorbiers <​b>​·</​b> ​ Souternon <​b>​·</​b> ​ Sury-le-Comtal <​b>​·</​b> ​ La Talaudière <​b>​·</​b> ​ Tarentaise <​b>​·</​b> ​ Tartaras <​b>​·</​b> ​ La Terrasse-sur-Dorlay <​b>​·</​b> ​ Thélis-la-Combe <​b>​·</​b> ​ La Tour-en-Jarez <​b>​·</​b> ​ La Tourette <​b>​·</​b> ​ Trelins <​b>​·</​b> ​ La Tuilière <​b>​·</​b> ​ Unias <​b>​·</​b> ​ Unieux <​b>​·</​b> ​ Urbise <​b>​·</​b> ​ Usson-en-Forez <​b>​·</​b> ​ Valeille <​b>​·</​b> ​ Valfleury <​b>​·</​b> ​ La Valla-en-Gier <​b>​·</​b> ​ La Valla-sur-Rochefort <​b>​·</​b> ​ Veauche <​b>​·</​b> ​ Veauchette <​b>​·</​b> ​ Vendranges <​b>​·</​b> ​ Véranne <​b>​·</​b> ​ Vérin <​b>​·</​b> ​ Verrières-en-Forez <​b>​·</​b> ​ La Versanne <​b>​·</​b> ​ Villars <​b>​·</​b> ​ Villemontais <​b>​·</​b> ​ Villerest <​b>​·</​b> ​ Villers <​b>​·</​b> ​ Violay <​b>​·</​b> ​ Viricelles <​b>​·</​b> ​ Virigneux <​b>​·</​b> ​ Vivans <​b>​·</​b> ​ Vougy</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Loire.svg/​27px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Loire.svg.png"​ width="​27"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Loire.svg/​41px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Loire.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blason_d%C3%A9partement_fr_Loire.svg/​54px-Blason_d%C3%A9partement_fr_Loire.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​660"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tỉnh Loire, Pháp  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181012032654
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.365 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1699/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 77566/​2097152 bytes
 +Template argument size: 970/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.79 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 241.134 ​     1 -total
 + ​75.58% ​ 182.239 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​ng_th&​ocirc;​ng_tin_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ph&​aacute;​p
 + ​29.70% ​  ​71.617 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​17.76% ​  ​42.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&​atilde;​_c&#​7911;​a_Loire
 + ​17.16% ​  ​41.390 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​15.40% ​  ​37.125 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.24%   ​15.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  5.54%   ​13.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Loire-stub
 +  4.62%   ​11.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​FraAbbr
 +  4.54%   ​10.947 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​776736-0!canonical and timestamp 20181012032654 and revision id 36144836
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0452620181029-chenereilles-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)