User Tools

Site Tools


0451820181029-saignes-lot-la-gi

Saignes

Saignes trên bản đồ Pháp
Saignes

Saignes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận de Figeac Tổng de Saint-Céré Xã (thị) trưởng Michel Vaquié
(2001–2008) Thống kê Độ cao 325–441 m (1.066–1.447 ft)
(bình quân 450 m/1.480 ft) Diện tích đất1 3,55 km2 (1,37 sq mi) Nhân khẩu2 52  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46246/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0451820181029-saignes-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)