User Tools

Site Tools


0451320181029-chazelles-sur-lyon-la-gi

Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon trên bản đồ Pháp
Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Chazelles-sur-Lyon
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Pierre Véricel
(2008–2014) Thống kê Độ cao 414–631 m (1.358–2.070 ft)
(bình quân 630 m/2.070 ft) Diện tích đất1 20,91 km2 (8,07 sq mi) Nhân khẩu2 5.041  (1999)  - Mật độ 241 /km2 (620 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42059/ 42140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0451320181029-chazelles-sur-lyon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)