User Tools

Site Tools


0450920181029-espelette-la-gi

Espelette

Espelette Eglise.jpg
Espelette trên bản đồ Pháp
Espelette

Espelette

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Espelette Xã (thị) trưởng Florence Gracie
(2006–2008) Thống kê Độ cao 33–749 m (108–2.457 ft)
(bình quân 77 m/253 ft) Diện tích đất1 26,85 km2 (10,37 sq mi) Nhân khẩu2 1.987  (2006)  - Mật độ 74 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64213/ 64250 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0450920181029-espelette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)