User Tools

Site Tools


0448120181029-saint-michel-sur-rh-ne-la-gi

Saint-Michel-sur-Rhône

Saint-Michel-sur-Rhône trên bản đồ Pháp
Saint-Michel-sur-Rhône

Saint-Michel-sur-Rhône

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Alain Serpollier
(2001–2008) Thống kê Độ cao 140–436 m (459–1.430 ft)
(bình quân 240 m/790 ft) Diện tích đất1 5,87 km2 (2,27 sq mi) Nhân khẩu2 637  (1999)  - Mật độ 109 /km2 (280 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42265/ 42410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0448120181029-saint-michel-sur-rh-ne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)