User Tools

Site Tools


0447920181029-chausseterre-la-gi

Chausseterre

Chausseterre trên bản đồ Pháp
Chausseterre

Chausseterre

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Just-en-Chevalet Xã (thị) trưởng Michel Girin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 627–1.144 m (2.057–3.753 ft)
(bình quân 688 m/2.257 ft) Diện tích đất1 16,58 km2 (6,40 sq mi) Nhân khẩu2 277  (1999)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42339/ 42430 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0447920181029-chausseterre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)