User Tools

Site Tools


0447420181029-maxou-la-gi

Maxou

Maxou trên bản đồ Pháp
Maxou

Maxou

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Catus Xã (thị) trưởng Gérard Gras
(2001–2008) Thống kê Độ cao 168–382 m (551–1.253 ft)
(bình quân 294 m/965 ft) Diện tích đất1 12,59 km2 (4,86 sq mi) Nhân khẩu2 237  (1999)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46188/ 46090 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0447420181029-maxou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)