User Tools

Site Tools


0446920181029-noailly-la-gi

Noailly

Noailly trên bản đồ Pháp
Noailly

Noailly

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Haon-le-Châtel Xã (thị) trưởng Jean-Paul Philip
(2001–2008) Thống kê Độ cao 268–363 m (879–1.191 ft)
(bình quân 320 m/1.050 ft) Diện tích đất1 31,45 km2 (12,14 sq mi) Nhân khẩu2 719  (1999)  - Mật độ 23 /km2 (60 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42157/ 42640 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0446920181029-noailly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)