User Tools

Site Tools


0445820181029-neulise-la-gi

Neulise

Neulise trên bản đồ Pháp
Neulise

Neulise

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Xã (thị) trưởng Denis Simonin
(2001–2008) Thống kê Độ cao 376–606 m (1.234–1.988 ft)
(bình quân 555 m/1.821 ft) Diện tích đất1 22,99 km2 (8,88 sq mi) Nhân khẩu2 1.249  (2009)  - Mật độ 54 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42156/ 42590 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0445820181029-neulise-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)