User Tools

Site Tools


0444620181029-nervieux-la-gi

Nervieux

Nervieux trên bản đồ Pháp
Nervieux

Nervieux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Jacques Guillermet
(2001–2008) Thống kê Độ cao 315–385 m (1.033–1.263 ft)
(bình quân 345 m/1.132 ft) Diện tích đất1 19,44 km2 (7,51 sq mi) Nhân khẩu2 785  (1999)  - Mật độ 40 /km2 (100 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42155/ 42510 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0444620181029-nervieux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)