User Tools

Site Tools


0444520181029-ch-teauneuf-loire-la-gi

Châteauneuf

Châteauneuf trên bản đồ Pháp
Châteauneuf

Châteauneuf

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Rive-de-Gier Xã (thị) trưởng Bernard Laget
(2008–2014) Thống kê Độ cao 208–657 m (682–2.156 ft)
(bình quân 230 m/750 ft) Diện tích đất1 13,65 km2 (5,27 sq mi) Nhân khẩu2 1.445  (1999)  - Mật độ 106 /km2 (270 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42053/ 42800 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0444520181029-ch-teauneuf-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)