User Tools

Site Tools


0444320181029-machilly-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0444320181029-machilly-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​46°15′08″B</​span>​ <span class="​longitude">​6°19′51″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​46,​2522°B 6,​3308°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​46.2522;​ 6.3308</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table class="​infobox vcard" width="​280"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"​ style="​font-size:​ 90%;"><​tbody><​tr><​td align="​center"​ colspan="​2"​ style="​background:​ #CCCCFF; font-size: 110%;">​
 +<​p><​b><​span class="​fn org">​Machilly</​span></​b>​
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2"><​div class="​center"><​div style="​width:​270px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​270px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​270px"><​img alt="​Machilly trên bản đồ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​270px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png"​ width="​270"​ height="​259"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​405px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg/​540px-France_location_map-Regions_and_departements-2016.svg.png 2x" data-file-width="​2000"​ data-file-height="​1922"/><​div style="​position:​absolute;​top:​49.979%;​left:​76.777%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Machilly"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Machilly"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Machilly</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; border-bottom:​solid 1px #ccd2d9; padding: 0; margin:​0;​background:​ #fff; text-align: center;"​ colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Hành chính
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Quốc gia</​td>​
 +<​td><​span class="​adr"><​span class="​country-name"><​img alt="​Quốc kỳ Pháp" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​18px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​18"​ height="​12"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​27px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​36px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Pháp</​span></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vùng
 +</td>
 +<​td>​Auvergne-Rhône-Alpes
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tỉnh
 +</td>
 +<​td>​Haute-Savoie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quận
 +</td>
 +<​td>​Thonon-les-Bains
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tổng
 +</td>
 +<​td>​Annemasse-Nord
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Xã (thị) trưởng
 +</td>
 +<​td>​Jacques Bouvard<​br/><​small>​(2008–2014)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background-color:#​CCCCFF;">​Thống kê
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Độ cao
 +</td>
 +<​td>​459–1.129 m (1.506–3.704 ft)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Diện tích đất<​sup><​small>​1</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​5,​76 km<​sup>​2</​sup>​ (2,​22 sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Nhân khẩu<​sup><​small>​2</​small></​sup></​td>​
 +<​td>​862  <​small>​(1999)</​small>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ - Mật độ
 +</td>
 +<​td>​150 /​km<​sup>​2</​sup>​ (390 /​sq mi)
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​width:​45%">​INSEE/​Mã bưu chính
 +</td>
 +<​td>​74158/​ 74140
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Website
 +</td>
 +<​td>​Machilly.fr
 +</​td></​tr><​tr style="​border-top:​solid 1px ;"><​td colspan="​2"​ style="​border-top:​solid 1px #ccd2d9; font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​1</​sup>​ Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông.
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​font-size:​83%;​line-height:​150%;"><​sup>​2</​sup><​i>​Dân số không tính hai lần</​i>:​ cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Machilly</​b>​ là một xã trong tỉnh Haute-Savoie thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes đông nam Pháp.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Xã của tỉnh Haute-Savoie</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​INSEE</​li></​ul>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã của tỉnh Haute-Savoie <img alt="​Flag of France.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​17px-Flag_of_France.svg.png"​ width="​17"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​26px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_France.svg/​34px-Flag_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Abondance <​b>​·</​b> ​ Alby-sur-Chéran <​b>​·</​b> ​ Alex <​b>​·</​b> ​ Allèves <​b>​·</​b> ​ Allinges <​b>​·</​b> ​ Allonzier-la-Caille <​b>​·</​b> ​ Amancy <​b>​·</​b> ​ Ambilly <​b>​·</​b> ​ Andilly <​b>​·</​b> ​ Annecy <​b>​·</​b> ​ Annecy-le-Vieux <​b>​·</​b> ​ Annemasse <​b>​·</​b> ​ Anthy-sur-Léman <​b>​·</​b> ​ Arâches-la-Frasse <​b>​·</​b> ​ Arbusigny <​b>​·</​b> ​ Archamps <​b>​·</​b> ​ Arenthon <​b>​·</​b> ​ Argonay <​b>​·</​b> ​ Armoy <​b>​·</​b> ​ Arthaz-Pont-Notre-Dame <​b>​·</​b> ​ Aviernoz <​b>​·</​b> ​ Ayse <​b>​·</​b> ​ Ballaison <​b>​·</​b> ​ La Balme-de-Sillingy <​b>​·</​b> ​ La Balme-de-Thuy <​b>​·</​b> ​ Bassy <​b>​·</​b> ​ La Baume <​b>​·</​b> ​ Beaumont <​b>​·</​b> ​ Bellevaux <​b>​·</​b> ​ Bernex <​b>​·</​b> ​ Le Biot <​b>​·</​b> ​ Bloye <​b>​·</​b> ​ Bluffy <​b>​·</​b> ​ Boëge <​b>​·</​b> ​ Bogève <​b>​·</​b> ​ Bonne <​b>​·</​b> ​ Bonnevaux <​b>​·</​b> ​ Bonneville <​b>​·</​b> ​ Bons-en-Chablais <​b>​·</​b> ​ Bossey <​b>​·</​b> ​ Le Bouchet <​b>​·</​b> ​ Boussy <​b>​·</​b> ​ Brenthonne <​b>​·</​b> ​ Brizon <​b>​·</​b> ​ Burdignin <​b>​·</​b> ​ Cercier <​b>​·</​b> ​ Cernex <​b>​·</​b> ​ Cervens <​b>​·</​b> ​ Chainaz-les-Frasses <​b>​·</​b> ​ Challonges <​b>​·</​b> ​ Chamonix-Mont-Blanc <​b>​·</​b> ​ Champanges <​b>​·</​b> ​ La Chapelle-d'​Abondance <​b>​·</​b> ​ La Chapelle-Rambaud <​b>​·</​b> ​ La Chapelle-Saint-Maurice <​b>​·</​b> ​ Chapeiry <​b>​·</​b> ​ Charvonnex <​b>​·</​b> ​ Châtel <​b>​·</​b> ​ Châtillon-sur-Cluses <​b>​·</​b> ​ Chaumont <​b>​·</​b> ​ Chavannaz <​b>​·</​b> ​ Chavanod <​b>​·</​b> ​ Chêne-en-Semine <​b>​·</​b> ​ Chênex <​b>​·</​b> ​ Chens-sur-Léman <​b>​·</​b> ​ Chessenaz <​b>​·</​b> ​ Chevaline <​b>​·</​b> ​ Chevenoz <​b>​·</​b> ​ Chevrier <​b>​·</​b> ​ Chilly <​b>​·</​b> ​ Choisy <​b>​·</​b> ​ Clarafond-Arcine <​b>​·</​b> ​ Les Clefs <​b>​·</​b> ​ Clermont <​b>​·</​b> ​ La Clusaz <​b>​·</​b> ​ Cluses <​b>​·</​b> ​ Collonges-sous-Salève <​b>​·</​b> ​ Combloux <​b>​·</​b> ​ Cons-Sainte-Colombe <​b>​·</​b> ​ Contamine-Sarzin <​b>​·</​b> ​ Les Contamines-Montjoie <​b>​·</​b> ​ Contamine-sur-Arve <​b>​·</​b> ​ Copponex <​b>​·</​b> ​ Cordon <​b>​·</​b> ​ Cornier <​b>​·</​b> ​ La Côte-d'​Arbroz <​b>​·</​b> ​ Cran-Gevrier <​b>​·</​b> ​ Cranves-Sales <​b>​·</​b> ​ Crempigny-Bonneguête <​b>​·</​b> ​ Cruseilles <​b>​·</​b> ​ Cusy <​b>​·</​b> ​ Cuvat <​b>​·</​b> ​ Demi-Quartier <​b>​·</​b> ​ Desingy <​b>​·</​b> ​ Dingy-en-Vuache <​b>​·</​b> ​ Dingy-Saint-Clair <​b>​·</​b> ​ Domancy <​b>​·</​b> ​ Doussard <​b>​·</​b> ​ Douvaine <​b>​·</​b> ​ Draillant <​b>​·</​b> ​ Droisy <​b>​·</​b> ​ Duingt <​b>​·</​b> ​ Éloise <​b>​·</​b> ​ Entremont <​b>​·</​b> ​ Entrevernes <​b>​·</​b> ​ Épagny <​b>​·</​b> ​ Essert-Romand <​b>​·</​b> ​ Etaux <​b>​·</​b> ​ Étercy <​b>​·</​b> ​ Étrembières <​b>​·</​b> ​ Évian-les-Bains <​b>​·</​b> ​ Évires <​b>​·</​b> ​ Excenevex <​b>​·</​b> ​ Faucigny <​b>​·</​b> ​ Faverges <​b>​·</​b> ​ Feigères <​b>​·</​b> ​ Fessy <​b>​·</​b> ​ Féternes <​b>​·</​b> ​ Fillinges <​b>​·</​b> ​ La Forclaz <​b>​·</​b> ​ Franclens <​b>​·</​b> ​ Frangy <​b>​·</​b> ​ Gaillard <​b>​·</​b> ​ Les Gets <​b>​·</​b> ​ Giez <​b>​·</​b> ​ Le Grand-Bornand <​b>​·</​b> ​ Groisy <​b>​·</​b> ​ Gruffy <​b>​·</​b> ​ Habère-Lullin <​b>​·</​b> ​ Habère-Poche <​b>​·</​b> ​ Hauteville-sur-Fier <​b>​·</​b> ​ Héry-sur-Alby <​b>​·</​b> ​ Les Houches <​b>​·</​b> ​ Jonzier-Épagny <​b>​·</​b> ​ Juvigny <​b>​·</​b> ​ Larringes <​b>​·</​b> ​ Lathuile <​b>​·</​b> ​ Leschaux <​b>​·</​b> ​ Loisin <​b>​·</​b> ​ Lornay <​b>​·</​b> ​ Lovagny <​b>​·</​b> ​ Lucinges <​b>​·</​b> ​ Lugrin <​b>​·</​b> ​ Lullin <​b>​·</​b> ​ Lully <​b>​·</​b> ​ Lyaud <​b>​·</​b> ​ Machilly <​b>​·</​b> ​ Magland <​b>​·</​b> ​ Manigod <​b>​·</​b> ​ Marcellaz <​b>​·</​b> ​ Marcellaz-Albanais <​b>​·</​b> ​ Margencel <​b>​·</​b> ​ Marignier <​b>​·</​b> ​ Marigny-Saint-Marcel <​b>​·</​b> ​ Marin <​b>​·</​b> ​ Marlens <​b>​·</​b> ​ Marlioz <​b>​·</​b> ​ Marnaz <​b>​·</​b> ​ Massingy <​b>​·</​b> ​ Massongy <​b>​·</​b> ​ Maxilly-sur-Léman <​b>​·</​b> ​ Megève <​b>​·</​b> ​ Mégevette <​b>​·</​b> ​ Meillerie <​b>​·</​b> ​ Menthonnex-en-Bornes <​b>​·</​b> ​ Menthonnex-sous-Clermont <​b>​·</​b> ​ Menthon-Saint-Bernard <​b>​·</​b> ​ Mésigny <​b>​·</​b> ​ Messery <​b>​·</​b> ​ Metz-Tessy <​b>​·</​b> ​ Meythet <​b>​·</​b> ​ Mieussy <​b>​·</​b> ​ Minzier <​b>​·</​b> ​ Monnetier-Mornex <​b>​·</​b> ​ Montagny-les-Lanches <​b>​·</​b> ​ Montmin <​b>​·</​b> ​ Montriond <​b>​·</​b> ​ Mont-Saxonnex <​b>​·</​b> ​ Morillon <​b>​·</​b> ​ Morzine <​b>​·</​b> ​ Moye <​b>​·</​b> ​ La Muraz <​b>​·</​b> ​ Mûres <​b>​·</​b> ​ Musièges <​b>​·</​b> ​ Nancy-sur-Cluses <​b>​·</​b> ​ Nangy <​b>​·</​b> ​ Nâves-Parmelan <​b>​·</​b> ​ Nernier <​b>​·</​b> ​ Neuvecelle <​b>​·</​b> ​ Neydens <​b>​·</​b> ​ Nonglard <​b>​·</​b> ​ Novel <​b>​·</​b> ​ Les Ollières <​b>​·</​b> ​ Onnion <​b>​·</​b> ​ Orcier <​b>​·</​b> ​ Passy <​b>​·</​b> ​ Peillonnex <​b>​·</​b> ​ Perrignier <​b>​·</​b> ​ Pers-Jussy <​b>​·</​b> ​ Le Petit-Bornand-les-Glières <​b>​·</​b> ​ Poisy <​b>​·</​b> ​ Praz-sur-Arly <​b>​·</​b> ​ Présilly <​b>​·</​b> ​ Pringy <​b>​·</​b> ​ Publier <​b>​·</​b> ​ Quintal <​b>​·</​b> ​ Reignier-Esery <​b>​·</​b> ​ Le Reposoir <​b>​·</​b> ​ Reyvroz <​b>​·</​b> ​ La Rivière-Enverse <​b>​·</​b> ​ La Roche-sur-Foron <​b>​·</​b> ​ Rumilly <​b>​·</​b> ​ Saint-André-de-Boëge <​b>​·</​b> ​ Saint-Blaise <​b>​·</​b> ​ Saint-Cergues <​b>​·</​b> ​ Saint-Eusèbe <​b>​·</​b> ​ Saint-Eustache <​b>​·</​b> ​ Saint-Félix <​b>​·</​b> ​ Saint-Ferréol <​b>​·</​b> ​ Saint-Germain-sur-Rhône <​b>​·</​b> ​ Saint-Gervais-les-Bains <​b>​·</​b> ​ Saint-Gingolph <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-d'​Aulps <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-de-Sixt <​b>​·</​b> ​ Saint-Jean-de-Tholome <​b>​·</​b> ​ Saint-Jeoire <​b>​·</​b> ​ Saint-Jorioz <​b>​·</​b> ​ Saint-Julien-en-Genevois <​b>​·</​b> ​ Saint-Laurent <​b>​·</​b> ​ Saint-Martin-Bellevue <​b>​·</​b> ​ Saint-Paul-en-Chablais <​b>​·</​b> ​ Saint-Pierre-en-Faucigny <​b>​·</​b> ​ Saint-Sigismond <​b>​·</​b> ​ Saint-Sixt <​b>​·</​b> ​ Saint-Sylvestre <​b>​·</​b> ​ Sales <​b>​·</​b> ​ Sallanches <​b>​·</​b> ​ Sallenôves <​b>​·</​b> ​ Samoëns <​b>​·</​b> ​ Le Sappey <​b>​·</​b> ​ Savigny <​b>​·</​b> ​ Saxel <​b>​·</​b> ​ Scientrier <​b>​·</​b> ​ Sciez <​b>​·</​b> ​ Scionzier <​b>​·</​b> ​ Serraval <​b>​·</​b> ​ Servoz <​b>​·</​b> ​ Sevrier <​b>​·</​b> ​ Seynod <​b>​·</​b> ​ Seyssel <​b>​·</​b> ​ Seythenex <​b>​·</​b> ​ Seytroux <​b>​·</​b> ​ Sillingy <​b>​·</​b> ​ Sixt-Fer-à-Cheval <​b>​·</​b> ​ Talloires <​b>​·</​b> ​ Taninges <​b>​·</​b> ​ Thollon-les-Mémises <​b>​·</​b> ​ Thônes <​b>​·</​b> ​ Thonon-les-Bains <​b>​·</​b> ​ Thorens-Glières <​b>​·</​b> ​ Thusy <​b>​·</​b> ​ Thyez <​b>​·</​b> ​ La Tour <​b>​·</​b> ​ Usinens <​b>​·</​b> ​ Vacheresse <​b>​·</​b> ​ Vailly <​b>​·</​b> ​ Val-de-Fier <​b>​·</​b> ​ Valleiry <​b>​·</​b> ​ Vallières <​b>​·</​b> ​ Vallorcine <​b>​·</​b> ​ Vanzy <​b>​·</​b> ​ Vaulx <​b>​·</​b> ​ Veigy-Foncenex <​b>​·</​b> ​ Verchaix <​b>​·</​b> ​ La Vernaz <​b>​·</​b> ​ Vers <​b>​·</​b> ​ Versonnex <​b>​·</​b> ​ Vétraz-Monthoux <​b>​·</​b> ​ Veyrier-du-Lac <​b>​·</​b> ​ Villard <​b>​·</​b> ​ Les Villards-sur-Thônes <​b>​·</​b> ​ Villaz <​b>​·</​b> ​ Ville-en-Sallaz <​b>​·</​b> ​ Ville-la-Grand <​b>​·</​b> ​ Villy-le-Bouveret <​b>​·</​b> ​ Villy-le-Pelloux <​b>​·</​b> ​ Vinzier <​b>​·</​b> ​ Viry <​b>​·</​b> ​ Viuz-en-Sallaz <​b>​·</​b> ​ Viuz-la-Chiésaz <​b>​·</​b> ​ Vougy <​b>​·</​b> ​ Vovray-en-Bornes <​b>​·</​b> ​ Vulbens <​b>​·</​b> ​ Yvoire</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Blason_duche_fr_Savoie.svg/​25px-Blason_duche_fr_Savoie.svg.png"​ width="​25"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Blason_duche_fr_Savoie.svg/​38px-Blason_duche_fr_Savoie.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Blason_duche_fr_Savoie.svg/​50px-Blason_duche_fr_Savoie.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​563"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tỉnh Haute-Savoie ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181012155752
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.284 seconds
 +Real time usage: 0.355 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1856/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 71142/​2097152 bytes
 +Template argument size: 974/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.56 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 244.386 ​     1 -total
 + ​68.79% ​ 168.118 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​ng_th&​ocirc;​ng_tin_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ph&​aacute;​p
 + ​25.37% ​  ​62.011 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​23.25% ​  ​56.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&​atilde;​_c&#​7911;​a_Haute-Savoie
 + ​18.04% ​  ​44.099 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​16.72% ​  ​40.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.37%   ​15.570 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​HauteSavoie-stub
 +  6.02%   ​14.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  5.05%   ​12.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.26%   ​10.420 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_French_commune/​regdept
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​776520-0!canonical and timestamp 20181012155751 and revision id 36144628
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
0444320181029-machilly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)