User Tools

Site Tools


0444120181029-halgerda-willeyi-la-gi

Halgerda willeyi là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, và là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.

Loài này có màu đa dạng,[1] và có thể lớn tới 5 cm.[2]

Halgerda willeyi có thể tìm thấy khắp hải vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Đài Loan, Việt Nam, Myanma, Ai Cập, Indonesia, Malaysia và Úc.[3]

  • Fahey, S. J. & Gosliner, T. M. 2001. The Phylogeny of Halgerda (Opisthobranchia, Nudibranchia) with the description of a new genus from Okinawa. Zoologica Scripta, 30(3): 199-213. Abstract
  • Marshall, J.G. & Willan, R.C. 1999. Nudibranchs of Heron Island, Great Barrier Reef - A Survey of the Opisthobranchia (Sea Slugs) of Heron and Wistari Reefs. Backhuys Publishers Leiden.
0444120181029-halgerda-willeyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)