User Tools

Site Tools


0443620181029-ca-di-p-la-gi

Ca Diếp hay Ca-diếp là cụm từ Hán Việt phiên âm từ tiếng Trung 迦葉. Cụm từ trong tiếng Trung lại là phiên âm từ tiếng Phạn कश्यप (Kāśyapa) hay tiếng Pali Kassapa. Nó có thể chỉ tới:

0443620181029-ca-di-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)