User Tools

Site Tools


0442220181029-cuzac-la-gi

Cuzac

Cuzac trên bản đồ Pháp
Cuzac

Cuzac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Figeac-Est Xã (thị) trưởng Marie-Claude Najac-Lise
(2008–2014) Thống kê Độ cao 170–423 m (558–1.388 ft)
(bình quân 320 m/1.050 ft) Diện tích đất1 5,02 km2 (1,94 sq mi) Nhân khẩu2 194  (1999)  - Mật độ 39 /km2 (100 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46085/ 46270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0442220181029-cuzac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)