User Tools

Site Tools


0441920181029-neaux-la-gi

Neaux

Neaux trên bản đồ Pháp
Neaux

Neaux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Symphorien-de-Lay Xã (thị) trưởng Jean-Noël Cimetière
(2001–2008) Thống kê Độ cao 294–606 m (965–1.988 ft)
(bình quân 400 m/1.300 ft) Diện tích đất1 17,36 km2 (6,70 sq mi) Nhân khẩu2 443  (1999)  - Mật độ 26 /km2 (67 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42153/ 42470 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0441920181029-neaux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)