User Tools

Site Tools


0441120181029-cuzance-la-gi

Cuzance

Cuzance trên bản đồ Pháp
Cuzance

Cuzance

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Martel Xã (thị) trưởng Jean-Luc Laborie
(2001–2008) Thống kê Độ cao 195–326 m (640–1.070 ft)
(bình quân 233 m/764 ft) Diện tích đất1 29,74 km2 (11,48 sq mi) Nhân khẩu2 372  (1999)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46086/ 46600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0441120181029-cuzance-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)