User Tools

Site Tools


0440920181029-marina-hands-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0440920181029-marina-hands-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox biography vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​F7E4BE;"><​span class="​fn">​Marina Hands</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Marina Hands 2008.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Marina_Hands_2008.jpg/​150px-Marina_Hands_2008.jpg"​ width="​150"​ height="​196"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Marina_Hands_2008.jpg/​225px-Marina_Hands_2008.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Marina_Hands_2008.jpg/​300px-Marina_Hands_2008.jpg 2x" data-file-width="​416"​ data-file-height="​544"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +tháng 1, 1977 (41 tuổi)<​br/><​span class="​birthplace">​Paris,​ Pháp</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td class="​role">​
 +Diễn viên</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Năm hoạt động</​th><​td>​
 +1996–tới nay</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Marina Hands</​b>​ sinh ngày 10 tháng 1 năm 1975 tại Paris<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ là một nữ diễn viên người Pháp, đã đoạt Giải César cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2007, cho vai diễn trong phim Lady Chatterley.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Hands là con gái của đạo diễn người Anh Terry Hands và nữ diễn viên người Pháp Ludmila Mikaël, cùng là cháu ngoại của họa sĩ Pierre Dmitrienko. Cô học diễn xuất ở Cours Florent và Conservatoire national supérieur d'art dramatique (<​i>​Trường cao đẳng kịch nghệ quốc gia</​i>​) tại Pháp, và ở London Academy of Music and Dramatic Art (<​i>​Học viện Âm nhạc và Kịch nghệ London</​i>​) tại Anh. Năm 1999, cô bắt đầu diễn kịch trong vở <i>Le bel air de Londres</​i>​ của soạn giả Dion Boucicault, và được đề cử cho giải Molière. Năm 2000, cô bắt đầu diễn xuất trong phim <i>La Fidélité</​i>​ của đạo diễn Andrzej Żuławski, sau đó là các phim <​i>​The Barbarian Invasions</​i>​ (2003) và <​i>​Les Âmes grises</​i>​ (2005), phim này mang lại cho cô một đề cử cho giải César cho nữ diễn viên triển vọng. Năm 2006, cô xuất hiện trong phim <i>Ne le dis à personne</​i>​ (<​i>​Đừng nói điều đó cho ai biết</​i>​).
 +</​p><​p>​Cho tới nay, vai diễn nổi tiếng nhất của cô là vai chính trong phim <​i>​Lady Chatterley</​i>​ (2006), kịch bản chuyển thể theo tiểu thuyết <​i>​John Thomas and Lady Jane</​i>​ của D. H. Lawrence. Phim này đã mang lại cho Hands Giải César cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2007.
 +</​p><​p>​Năm 2006, Hands trở thành thành viên trong đoàn kịch của nhà hát Comédie-Française.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim">​Phim</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​1999:​ <i>La Fidélité</​i>​ của Andrzej Żuławski, vai <​i>​Julia</​i></​li>​
 +<​li>​2002:​ <​i>​Sur le bout des doigts</​i>​ của Yves Angelo, vai <​i>​Juliette</​i></​li>​
 +<​li>​2003:​ <​i>​Les Invasions barbares</​i>​ của Denys Arcand, vai <​i>​Gaëlle</​i></​li>​
 +<​li>​2004:​ <i>Le Temps d'un regard</​i>​ của Ilan Flammer, vai <​i>​Natalya</​i></​li>​
 +<​li>​2005:​ <​i>​Les Âmes grises</​i>​ của Yves Angelo, vai <​i>​Lysia Verhareine</​i></​li>​
 +<​li>​2006:​ <i>Ne le dis à personne</​i>​ của Guillaume Canet, vai <​i>​Anne Beck</​i></​li>​
 +<​li>​2006:​ <​i>​Lady Chatterley</​i>​ của Pascale Ferran, vai <​i>​Constance Chatterley</​i></​li>​
 +<​li>​2006:​ <i>Le Scaphandre et le Papillon</​i>​ của Julian Schnabel, vai <​i>​Joséphine</​i></​li>​
 +<​li>​2009:​ <​i>​Story of Jen</​i>​ của François Rotger, vai <​i>​Sarah</​i></​li>​
 +<​li>​2009:​ <i>Le code a changé</​i>​ của Danièle Thompson, vai <​i>​Juliette</​i></​li>​
 +<​li>​2009:​ <​i>​Mères et filles</​i>​ của Julie Lopes-Curval,​ vai <​i>​Audrey</​i></​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Une exécution ordinaire</​i>​ của Marc Dugain, vai <​i>​Ekaterina Guorguievna Gueladzé</​i></​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Ensemble nous allons vivre une très, très grande histoire d'​amour</​i>​ của Pascal Thomas</​li></​ul><​h3><​span id="​Phim_ng.E1.BA.AFn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_ngắn">​Phim ngắn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Truyền_hình">​Truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​ul><​li>​1996:​ <​i>​Gertrud</​i>​ của Hjalmar Söderberg, do Gérard Desarthe đạo diễn, Théâtre Hébertot</​li>​
 +<​li>​1998:​ <​i>​Légendes de la forêt viennoise</​i>​ của Ödön von Horváth, do John Bashford đạo diễn</​li>​
 +<​li>​1998:​ <i>Le Marchand de Venise</​i>​ của William Shakespeare,​ do Penny Cherns đạo diễn, London</​li>​
 +<​li>​1998:​ <​i>​Les Géants de la montagne</​i>​ của Luigi Pirandello, do Klaus Michael Grüber đạo diễn</​li>​
 +<​li>​1998:​ <​i>​Mademoiselle Else</​i>​ của Arthur Schnitzler, do Didier Long đạo diễn</​li>​
 +<​li>​1998:​ <i>Le Bel Air de Londres</​i>​ của Dion Boucicault, do Adrian Brine đạo diễn, Théâtre de la Porte Saint-Martin</​li>​
 +<​li>​2001:​ <​i>​Cyrano de Bergerac</​i>​ của Edmond Rostand, do Jacques Weber đạo diễn</​li>​
 +<​li>​2003:​ <​i>​Phèdre</​i>​ của Racine, do Patrice Chéreau đạo diễn</​li>​
 +<​li>​2004:​ <​i>​Richard II</​i>​ của William Shakespeare,​ do Thierry de Peretti đạo diễn, Théâtre de la Ville</​li>​
 +<​li>​2009:​ <​i>​Marie Stuart</​i>​ của Schiller, do Terry Hands đạo diễn, Théâtre Clywd</​li>​
 +<​li>​2009:​ <​i>​Partage de midi</​i>​ của Paul Claudel, do Yves Beaunesne đạo diễn, Théâtre Marigny</​li></​ul><​p>​Tại nhà hát Comédie-Française (diễn viên có lương cố định 2006-2007):
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​.C4.90.E1.BB.81_c.E1.BB.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đề_cử">​Đề cử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Gi.E1.BA.A3i_th.C6.B0.E1.BB.9Fng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Giải_thưởng">​Giải thưởng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Giải César cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181029132511
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.230 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1108/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4706/​2097152 bytes
 +Template argument size: 500/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 470/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 175.379 ​     1 -total
 + ​66.69% ​ 116.958 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​41.53% ​  ​72.832 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.03% ​  ​29.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​14.80% ​  ​25.962 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​13.36% ​  ​23.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IMDb_name
 +  5.33%    9.342      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_year_and_age
 +  4.18%    7.323      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.77%    6.616      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Allocine_name
 +  3.42%    5.995      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_len
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​777062-0!canonical and timestamp 20181029132511 and revision id 24073898
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0440920181029-marina-hands-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)